παρακατημένων

παρακατημένων
παρά-κάθημαι
to be seated
perf part mid fem gen pl (ionic)
παρά-κάθημαι
to be seated
perf part mid masc/neut gen pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”